O NASZEJ SZKOLE POLICEALNEJ

OGŁOSZENIE – KOLEJNY ZJAZD
26.10.2019 R.

 FACEBOOK  www.facebook.com/sopszkoly/ 

Szkoła Policealna Stowarzyszenia Oświatowców
Polskich w Poznaniu

kierunki kształcenia :

Technik usług kosmetycznych

BEZPŁATNE

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opiekunka dziecięca

Opiekun w domu pomocy społecznej

Technik usług pocztowych i finansowych

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

 technik usług kosmetycznych 514207; kwalifikacje dla słuchaczy którzy:
– rozpoczęli naukę przed 1 września 2019 roku:
K1– Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – AU.61
K2– Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – AU.62
– od 1 września 2019 roku: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych – FRK.04.

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – BPO.01.

 opiekunka dziecięca 325905: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka – SPO.04.

 opiekun w domu pomocy społecznej 341203: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej – SPO.03.

 

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH 421108

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych


 

„Dzień otwartych drzwi” w Naszych szkołach udostępniony jest cały rok. Czas zapoznania z ofertą edukacyjną, rozmowa z nauczycielami, słuchaczami i dyrekcją są otwarte dla Ciebie każdego dnia. Zapraszamy

 

 

 

Uwaga!

Prowadzimy również Liceum Ogólnokształcące – Zaoczne  w Poznaniu

www.losop.edu.pl