Historia Studium

POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE – ZAOCZNE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU

Szkoła istnieje od 1989 roku. Posiada uprawnienia szkoły publicznej ( Decyzja Nr 36/92 Kuratora Oświaty w Poznaniu z dnia 18.02.1992r ) i podlegała  w tamtym okresie  pod Stowarzyszenie Oświatowców Polskich z siedzibą w Warszawie.
W 2014 roku Panowie mgr Błażej CZAJKA, mgr Tadeusz NIEZBORAŁA i dr Zenon MROZIŃSKI jako ówcześni członkowie Stowarzyszenia, musieli podjąć bardzo ważną decyzję, z uwagi na to, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Oświatowców Polskich z siedzibą w Warszawie podjęło, decyzję o likwidacji i rozwiązaniu Stowarzyszenia ze wszystkimi Oddziałami, na terenie całego kraju. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia skupionymi w poznańskim oddziale, podjęli decyzję o kontynuacji celów i założeń Stowarzyszenia Oświatowców Polskich, które przyświecały im w działalności oddziału poznańskiego. Doszło do przemianowania Stowarzyszenia Oświatowców Polskich na STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU. Powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia na czele którego stanął Prezes mgr Błażej CZAJKA. Pod koniec roku 2014 roku w wyniku rezygnacji I Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu mgr Tadeusz NIEZBORAŁA. Na Wiceprezesa Zarządu powołano dr Zenona MROZIŃSKIEGO, na Członka Zarządu mgr inż. Danutę PRIMKE. Działania wspomnianych Prezesów Zarządu i wszystkich członków Stowarzyszenia, przyczyniło się do przejęcia i pozostawienia pod strukturą organizacyjną Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu, wspomnianego Policealnego Studium Kosmetycznego utworzonego w 1989 roku, jak również Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Zaocznego utworzonego od roku szkolnego 2006/2007.
Jak można zauważyć, cele którymi kierowało się i nadal kieruje Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Poznaniu, już od pięciu lat w momencie przemianowania jak i obecnie były i są ważne oraz nadal pozostają aktualne. Są nimi: tworzenie warunków do zacieśniania więzi i wspólnoty zawodowej pracowników oraz działaczy oświaty i kultury, podejmowanie działań edukacyjnych i oświatowych, zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym i kierunkiem rozwoju oświaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obrona praw, godności i interesów członków stowarzyszenia, współpraca z organami rządowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi w zakresie doskonalenia edukacji narodowej.
Dnia 04 czerwca 2019 roku nastąpiła zmiana pokoleniowa, jak ładnie ujął to ustępujący Prezes mgr Tadeusz NIEZBORAŁA i na III Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu został powołany mgr Paweł ANDRZEJEWSKI.
Panu Prezesowi mgr Tadeuszowi NIZEZBORALE dziękujemy za pięć lat dotychczasowej kreatywnej pracy na tym stanowisku, a Panu mgr Pawłowi ANDRZEJEWSKIEMU nowemu Prezesowi Zarządu życzymy tyle samo kreatywności a nawet więcej, na stanowisku Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu