OPIEKUN w DPS

NOWY KIERUNEK – BEZPŁATNY

 

TERMINARZ ZJAZDÓW:
  • TERMINARZ (TERMINARZ ZJAZDÓW NA CAŁY ROK SZKOLNY 2020/2021 R. / Kalendarz roku szkolnego 2020/2021)    DO POBRANIA

 

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy pomocy społecznej

Podstawy żywienia

Organizowanie usług opiekuńczo-wspierających dla osoby podopiecznej

Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Kompetencje personalne i społeczne

Organizacja pracy małych zespołów

Wykorzystanie technologii informacyjnej

Język obcy zawodowy

Zabiegi pielęgnacyjne osoby podopiecznej

Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia opiekuńczo-rehabilitacyjne osoby podopiecznej

Rozwijanie wrażliwości artystycznej

Czego uczysz się na zajęciach?

– rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,

– opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji,

– sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego,

– utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,

– wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psycho-fizycznie oraz społecznie.

Jak długo trwa nauka?

1,5 roku

Zdobyte kwalifikacje?

Zwiadczenie usług opiekuńczo wspierających osobie podopiecznej – egzamin zdawany na koniec IV semestru

Praca po szkole?

Jako opiekun w domu pomocy społecznej możesz pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 

Koszt nauki w roku szkolnym 2020/2021

wpisowe 50 zł (bezzwrotne)
czesne 0 zł 

Konto bankowe Szkoły:
Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Sekretariat
ul. Bosa 9
60 – 125 Poznań
tel. / fax 61 663 27 39 lub 663 846 177

e-mail: psksop@interia.pl

 

 JESTEŚMY  NA FACEBOOK  www.facebook.com/sopszkoly/ 

 

„Dzień otwartych drzwi” w Naszych szkołach udostępniony jest cały rok.
Czas zapoznania z ofertą edukacyjną, rozmowa z nauczycielami, słuchaczami
i dyrekcją są otwarte dla Ciebie każdego dnia.
Zapraszamy