twarz studium program warunki certyfikaty kontakt
1 2 3 4
O SZKOLE

Studium Kosmetyczne w Poznaniu

Szkoła istnieje od 1989 roku. Posiada uprawnienia szkoły publicznej( Decyzja Nr 36/92 Kuratora Oświaty w Poznaniu z dnia 18.02.1992r ) i cieszy sie dobrą renomą w całym kraju i za jego granicami.

Nauka w Studium odbywa się w SYSTEMIE DZIENNYM
I ZAOCZNYM
, trwa 2 lata i daje wykształcenie policealne zawodowe z tytułem: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH.

Zajęcia w Studium Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.
W Studium Zaocznym zjazdy odbywają się w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie.

Wszystkie zajecia programowe oraz kursy i pokazy odbywają się w jednym miejscu w szkolnych salach wykładowych i pracowniach.


Studium posiada uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie kosmetyczki.

Nasze absolwentki osiągają prawie 100% zdawalność egzaminów.


ABSOLWENTKA STUDIUM uzyskuje tytuł:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

POSIADA UPRAWNIENIA DO:

POSIADA RÓWNIEŻ WIEDZE I UMIEJETNOŚCI Z ZAKRESU:

SZKOŁA ZAPEWNIA: