Oferta

Zakres naszych kompetencji:

Oferujemy świadczenie specjalistycznych usług z zakresu branży leśnej, drzewnej, ochrony środowiska oraz innych dziedzin, m.in.:

  • wyceny gruntów, lasów i obiektów  budowlanych,
  • prace glebowo – siedliskowe,
  • opracowywanie planów urządzenia lasów i parków,
  • ustalanie przyczyn degradacji środowiska przyrodniczego oraz ocenę szkód i strat dla gospodarki leśnej,
  • ocenę i wycenę surowców i wyrobów,
  • prace kosztorysowo – projektowe z zakresu budownictwa i melioracji,
  • oceny techniczne i wyceny wartości środków technicznych,
  • weryfikowanie dokumentów i kosztorysów,
  • opracowywanie opinii, ekspertyz, planów i dokumentacji projektowych

 

Opracowanie planów urządzenia lasów, uproszczonych planów uwspólnienia lasów różnych własności zgodnie z Ustawą o lasach z 28.09.1991r. z późniejszymi zmianami.

Opracowania programów ochrony przyrody

Ustalenie przyczyn degradacji środowiska przyrodniczego oraz szacowanie szkód i strat w gospodarce leśnej i zadrzewionej

Wycenę nieruchomości leśnych i nieleśnych oraz obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

Wszelkie ekspertyzy i oceny projektów wg uzgodnień i potrzeb.

Szkolenie w zakresie gospodarki leśnej, zadrzewieniowej i inne.

Nadzorowanie oraz inspekcja w zakresie zagospodarowania zieleni i jej przebudowy oraz budowy dróg leśnych.

Okresowe przeglądy techniczne urządzeń  i sprzętu mechanicznego oraz określenie norm zużycia paliwa.

Przeglądy wszelkich rodzajów zadrzewień i lasów w zakresie ich stanu i bezpieczeństwa.

Wyznaczanie cięć pielęgnujących i lasów w zakresie ich stanu i bezpieczeństwa.

Przeglądy wszelkich rodzajów zadrzewień w parkach, na cmentarzach oraz przy dojazdach  wraz z inwentaryzacją i projektowaniem zagospodarowania, oraz sposobu pielęgnacji.

Wszelkie usługi związane z oceną wieku drzew, drzewostanów i określenie ich gatunków oraz sposobu zagospodarowania trzebieży.

Wykorzystanie szacunków brakarskich oraz wycenę asortymentów oraz rozpatrywanie reklamacji na surowiec drzewny.

Z dziedziny przemysłu drzewnego oferujemy specjalistyczne przeglądy i oceny projektów modernizacyjnych oraz opinie ekspertów w różnych sprawach wg. indywidualnych potrzeb i uzgodnień.

Przygotowanie programów oraz organizacji wyjazdów technicznych oraz seminariów i uroczystości.

 

 


Realizauję również zagadnienia dotyczące szeroko pojętej gospodarki drzewnej:

Meblarstwo: ocena materiałów, badania konstrukcji meblowych, ocena technologii wytworzenia mebli. Okucia i akcesoria meblowe.

Technologia przerobu drewna: ocena jakości przerobu dłużyc, pomiary
wydajności. Składowanie tarcicy, suszenie i obróbka skrawaniem

Tworzywa drzewne: ocena jakości i obróbka płyt.

Kleje do drewna: ocena klejenia, technologie nakładania klejów na
powierzchnie.

Jak skontaktować się z naszymi ekspertami
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Zarządu w poniedziałki w godz. 9:00-12:00 i wtorki 12:00-15:00 lub telefonicznie nr tel +48 696-448-111 w godzinach 9:00 – 16:00. Informacji udziela, nasz specjalista, Pan dr inżynier Mieczysław Kasprzyk. Zapraszamy również do wypełnienia naszego formularza kontaktowego http://losop.usizus.plkontakt/.

 

 

 

 


ZAPRASZAMY  DO  KORZYSTANIA  Z  NASZEJ  OFERTY!