Program nauczania

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA W STUDIUM OBEJMUJE

Przedmioty nauczania:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie
• Działalność gospodarcza i usługowa w salonie
• Język obcy w kosmetyce
• Podstawy anatomiczno-dermatologiczne
• Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu
• Kosmetyka dłoni, stóp i ciała
• Zabiegi kosmetyczne twarzy, szyi i dekoltu
• Zabiegi kosmetyczne dłoni, stóp i ciała
• Praktyki zawodowe

Kwalifikacje na kierunku Technik Usług Kosmetycznych:
dla słuchaczy którzy rozpoczęli naukę przed 1 września 2019 roku:
K1– Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – AU.61
K2– Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – AU.62
od 1 września 2019 roku:
– FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych