Warunki przyjęcia

Rekrutacja odbywa sie bez egazminów wstepnych.
Ze wzgłędu na ograniczona ilość miejsc o przyjeciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • podanie (gotowy druk dostępny w Sekretariacie Szkoły) pobierz druk podania
  • kwestionariusz osobowy (dostępny w Sekretariacie Szkoły) pobierz druk kwestionariusza osobowego
  • 1 zdjęcie legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do nauki w zawodzie
  • opłacenie wpisowego (przy składaniu dokumentów)
  • słuchaczem Studium staje się po złożeniu wymaganych dokumentów i wpłaceniu I raty czesnego za naukę.

Koszt nauki w roku szkolnym 2019/2020

wpisowe 90 zł (bezzwrotne)
czesne 2400 zł rocznie (10 rat po 240zł), Wskazana cena obejmuje wszystkie elementy edukacyjne, nie ma żadnych innych dodatkowych opłat.

 

UWAGA
W cenie czesnego mieszczą się wydatki na kosmetyki zużywane podczas zajęć praktycznych w szkolnych gabinetach.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Sekretariat

ul. Bosa 9
60 – 125 Poznań

tel. / fax 61 663 27 39 lub 663 846 177

email: psksop@interia.pl